Jaunumi

Izmaiņas rūpnīcas kalibrācijā ierīcēm DEN-1 un DEN-1B

Informējam par densitometru rūpnīcas kalibrācijas izmaiņu uz stikla mēģenēm ar ārējo diametru 16 mm...

Lasīt vairāk

Jaunas iespējas programmējamos rotatoros Multi Bio RS-24 un Multi RS-60

Jaunajos programmējamajos rotatoros Multi Bio RS-24 un Multi RS-60 ir iespējams izvēlēties plakni attiecībā pret kuru notiks svārstības - vertikālo vai horizontālo...

Lasīt vairāk

Jaunas platformas priekš TS-DW termo-kratītāja paredzētas Starlab® un Axygen® dziļajām mikroplanšetēm

Ir izveidotas jaunas platformas priekš TS-DW termo-kratītāja dziļajām mikroplanšetēm: B-06A ir paredzēta Axygen® 96 mikromēģeņu dziļajai mikroplanšetei ar mēģenes tilpumu 600 μl un B-2SL ir paredzēta Starlab®...

Lasīt vairāk

Jauna funkcija sausā bloka termostatos Bio TDB-100 un TDB-120

Temperatūras kalibrācijas funkcija ir pievienota termostatos Bio TDB-100 un TDB-120. Jaunā funkcija nodrošina augstāku temperatūras precizitāti paraugu inkubācijas laikā.

Jauns katalogs 2015-2016 gadam

Biosan ir izlaidis jauno 2015-2016 gada katalogu. Katalogā ir jau labi zināmās ierīces, uzlabotas ar jaunām  funkcijām un aksesuāriem, kā arī pilnībā jaunas ierīces un tuvākajā laikā gaidāmās ierīces.

Lasīt vairāk

Jauna funkcija DEN-1 un DEN-1B densitometros – iespēja atgriezt rūpnīcas kalibrāciju

Jaunās versijas densitometros DEN-1 un DEN-1B, ir iespēja atgriezt atpakaļ rūpnīcas kalibrāciju. Lietotājs var nokalibrēt ierīci atbilstoši iekšējām laboratorijas prasībām. Tomēr, vienmēr būs iespēja arī atgriezties...

Lasīt vairāk

Jauna funkcija LMC-3000 un LMC-4200R centrifūgās – bremzēšanas atslēgšana

Laboratorijas centrifūgās LMC-3000 un LMC-4200R, tagad ir iespējams atslēgt piespiedu rotora bremzēšanu. Šī jaunā funkcija paplašina centrifūgu pielietojuma robežas...

Lasīt vairāk

Jauns video: TS-DW, Termo-kratītājs dziļajām mikroplanšetēm

Video fragmentā ir parādītas TS-DW kratītāja funkcijas un unikālās īpašības, kā arī pieejamie aksesuāri.

Apskatīt video

Centrifūgas-vorteksa CVP-2 aksesuāri

Centrifūga-vortekss CVP-2 ir paredzēta "spin-mix-spin" algoritmam (efektīva vielu sajaukšana un sedimentācija) dažādos PĶR (PCR) planšešu veidos

Lasīt vairāk

Jauna versija kratītājiem-termostatiem PST-60HL un PST-60HL-4: automātiska kļūdu diagnostika

Jaunās versijas kratītājiem-termostatiem PST-60HL un PST-60HL-4 ir iespēja identificēt un informēt lietotāju par temperatūru neatbilstību...

Lasīt vairāk